תנאים / לוחות זמנים

מגוון רחב של סוגי תנאים מאפשר לנו לבצע מניפולציה לזרימת השיחה, סינונים לפי זמנים וקריטריונים שונים כגון מספר טלפון ועוד..