Frequently Asked Questions

תפעול ושימוש

 • איך מבצעים הפניית שיחות (עקוב אחרי) משלוחה ?

  ניתן לבצע הפניית שיחה מהשלוחה על ידי חיוג *72 ומספר היעד
  לביטול חייגו *73

 • איך מעבירים שיחה לשלוחה אחרת או למספר טלפון חיצוני

  במידה ויש לך טלפון עם לחצנים מקוצרים של שלוחות אחרות, ניתן ללחוץ על הלחצן ולנתק או ללחוץ על העברה.

  במידה ואין לחצן מקוצר, יש ללחוץ על העברה > מספר היעד (גם אם הוא חיצוני) > העברה

  מטלפון אנלוגי או סלולרי יש ללחוץ ## > מספר #
  או *#מספר# כדי לבצע התייעצות לפני ההעברה, ואז לנתק, השיחה תועבר אל היעד