1com support remote desktop

תוכנה להתחברות מרחוק

תוכנת 1Com Admin מאפשרת לנציגינו להתחבר למחשב המרוחק לצורך מתן שירותי תמיכה ובדיקת תקינות הרשת.

להורדה
1com-talk

1Com Talk

תוכנה לביצוע שיחות באמצעות המחשב.

התוכנה מאפשרת חיוג ומענה, העברה, ועידה, צפייה על סטטוס של שלוחות אחרות וגם שיחות וידאו.

ניתן להגדיר לחצנים מקוצרים לצרכים שונים.

להורדה

Wireless Net Watcher

תוכנה לסריקת הרשת לניתוח כל ההתקנים המחוברים אליה.

להורדה

Agent ToolKit

תוסף לדפדפן גוגל כרום / מיקרוסופט EDGE , מאפשר למשתמש:

  • חיוג בקליק על מספרים באתרי אינטרנט ותוכנות מבוססות ווב.
  • הקפצת חלון בשיחה נכנסת
  • כניסה ויציאה ממשמרת
  • כניסה עם שלוחה וירטואלית (שולחן חם)
  • יציאה להפסקה עם סיבה
להורדה