D33 טלפון עמדה מתקדם

> מסך צבע 2.6″ TFT LCD

> תומך עברית ועשרות שפות נוספות

> 12 לחצנים דינמיים עם צג שמות דיגיטלי וחיווי סטטוס

> תומך POE, אפשרות לחיבור אוזניה

> העברה וחטיפה בלחיצה אחת

> שמע HD

> שיחת ועידה עד 3 משתתפים

יצירת קשר

D21 טלפון עמדה מתקדם

> מסך מואר

> תומך עברית ועשרות שפות נוספות

> 12 לחצנים דינמיים עם צג שמות דיגיטלי וחיווי סטטוס

> תומך POE, אפשרות לחיבור אוזניה

> העברה וחטיפה בלחיצה אחת

> שמע HD

> שיחת ועידה עד 3 משתתפים

יצירת קשר

Biz28 טלפון עמדה

> מסך צבע 2.8 480*272 TFT LCD

> תומך עברית ועשרות שפות נוספות

> 28 לחצנים דינמיים ניתנים לתכנות

> דגם תומך POE כולל אפשרות לחיבור אוזניה

> שמע HD ברמה הגבוהה ביותר בשפופרת וברמקול

> העברת שיחה בלחיצה אחת ואפשרות כריזה לשלוחה

> שיחת ועידה עד 3 משתתפים

יצירת קשר

w60 טלפון IP אלחוטי

> יחידת בסיס אלחוטית מתבר לשלוחת IP

> העברת שיחות, מעבר לממתינות, החזק, ועידה

> עד 4 שיחות במקביל

> תומך POE

> מסך 1.8 TFT LCD צבעוני

> טווח קליטה עד 40 מטר בשטח בנוי

יצירת קשר

RainbowE הרחבת לחצני BLF

> יחידת הרחבת לחצנים לRainbow2

> 16 לחצנים לחיוג מהיר וחטיפת שיחה

> העברת שיחה בלחיצת כפתור

> נורית חיווי סטאטוס שלוחות

> ניתן לחבר עד 5 הרחבות לטלפון R-2 אחד

יצירת קשר

RainbowE הרחבת לחצני BLF

> יחידת הרחבת לחצנים לRainbow2

> 16 לחצנים לחיוג מהיר וחטיפת שיחה

> העברת שיחה בלחיצת כפתור

> נורית חיווי סטאטוס שלוחות

> ניתן לחבר עד 5 הרחבות לטלפון R-2 אחד

יצירת קשר

טלפון IP Conference

> טלפון לחדר ישיבות באיכות HD

> תפריט בעברית

> צג מואר

> העברת שיחה, ועידה, נא לא להפריע

> תומך POE

> 2 מיקרופונים נטענים נשלפים אלחוטיים

יצירת קשר

SiPCODE פנל דלת IP משולב קודן

> פאנל דלת שלוחה IP

> מחייג לקבוצה מוגדרת מראש

> שיחת אודיו באיכות HD

> פתיחת דלת משלוחות ואף מרחוק

> חיבור לחצן עוקף

> קודן לפתיחת דלת + קורא קרבה + בקרת כניסה

יצירת קשר

Rainbow4 טלפון מנהלים

> מסך צבע 4.3 480*272 TFT LCD

> תומך עברית ועשרות שפות נוספות

> לחצנים עם צג שמות דיגיטלי, 6 חשבונות SIP

> תומך POE, אפשרות לחיבור אוזניה

> חיבור יחידת הרחבה עם מסך צבעוני דגם Rainbow-ET

> שמע HD ברמה הגבוהה ביותר בשפופרת או ברמקול

> העברת שיחה בלחיצה אחת ואפשרות כריזה לשלוחה

> שיחת ועידה עד 9 משתתפים

יצירת קשר

Rainbow2 טלפון מנהלים

> מסך 3.2 TFT LCD

> תומך עברית ועשרות שפות נוספות

> 12 לחצנים עם צג שמות דיגיטלי, 4 חשבונות SIP

> תומך POE, אפשרות לחיבור אוזניה

> חיבור יחידת הרחבה דגם Rainbow-ET

> שמע HD ברמה הגבוהה ביותר בשפופרת או ברמקול

> העברת שיחה בלחיצה אחת ואפשרות כריזה לשלוחה

> שיחת ועידה עד 5 משתתפים

יצירת קשר

Rainbow1 טלפון עמדה

> מסך גרפי מואר

> תומך עברית ועשרות שפות נוספות

> חשבון SIP אחד

> דגם תומך POE בתשלום

> אפשרות לחיבור אוזניה

> שמע HD ברמה הגבוהה ביותר בשפופרת וברמקול

> העברת שיחה בלחיצה אחת ואפשרות כריזה לשלוחה

> שיחת ועידה עד 5 משתתפים

יצירת קשר

Biz28 טלפון עמדה

> מסך צבע 2.8 480*272 TFT LCD

> תומך עברית ועשרות שפות נוספות

> 28 לחצנים דינמיים ניתנים לתכנות

> דגם תומך POE כולל אפשרות לחיבור אוזניה

> שמע HD ברמה הגבוהה ביותר בשפופרת וברמקול

> העברת שיחה בלחיצה אחת ואפשרות כריזה לשלוחה

> שיחת ועידה עד 3 משתתפים

יצירת קשר

w56 טלפון IP אלחוטי

> יחידת בסיס אלחוטית מתבר לשלוחת IP

> העברת שיחות, מעבר לממתינות, החזק, ועידה

> עד 4 שיחות במקביל

> תומך POE

> מסך 1.8 TFT LCD צבעוני

> טווח קליטה עד 40 מטר בשטח בנוי

יצירת קשר

RainbowE הרחבת לחצני BLF

> יחידת הרחבת לחצנים לRainbow2

> 16 לחצנים לחיוג מהיר וחטיפת שיחה

> העברת שיחה בלחיצת כפתור

> נורית חיווי סטאטוס שלוחות

> ניתן לחבר עד 5 הרחבות לטלפון R-2 אחד

יצירת קשר

טלפון IP Conference

> טלפון לחדר ישיבות באיכות HD

> תפריט בעברית

> צג מואר

> העברת שיחה, ועידה, נא לא להפריע

> תומך POE

> מתאים לישיבות עם 5 משתתפים

> אפשרות חיבור 2 מיקרופונים

יצירת קשר

SiPCODE פנל דלת IP משולב קודן

> פאנל דלת שלוחה IP

> מחייג לקבוצה מוגדרת מראש

> שיחת אודיו באיכות HD

> פתיחת דלת משלוחות ואף מרחוק

> חיבור לחצן עוקף

> קודן לפתיחת דלת + קורא קרבה + בקרת כניסה

יצירת קשר

על מנת לקבל הצעת מחיר מותאמת אישית לצרכי העסק שלך יש למלא את השאלון  מוקד טלפוניבית עסק סטנדרטיבית עסק עם סניפיםאחר/לא ידוע


  12-56-10מעל 10אחר/לא ידוע


  אין סניפים לעסקיש לעסק סניף אחד נוסףיש לעסק שני סניפים ומעלהאחר/לא ידוע


  אחר/לא ידועלאכן, אפרט:  כןלאלא ידוע/אחר


  כןלאטרם החלטתי


  רוצים להתייעץ? לקבל הצעת מחיר? לתאם פגישה?